TOLKNING

Vi tilbyder følgende former for professionel tolkning fra dansk og engelsk til spansk:

Tolkning fra engelsk til spansk i Danmark

SIMULTANTOLKNING

Tolken oversætter i en lydisoleret kabine, samtidig med at taleren holder sit indlæg. Simultantolkning fordrer holdsamarbejde i kabinen, hvor tolkene afløser hinanden hver halve time. Denne type tolkning kræver kabiner og tolkeudstyr.

Simultantolkning er det rigtige til konferencer, præsentationer…

HVISKETOLKNING

Simultantolkning, hvor tolken hvisker til modtageren/modtagerne for ikke at forstyrre den almindelige afvikling af mødet, som foregår på et andet sprog. Hvisketolkning er velegnet, når kun en begrænset gruppe personer, maksimalt 5, har brug for tolkning.

Denne tolkeform kan også udføres med udstyr (mikrofon og høretelefoner), hvorved det er muligt at nå ud til et større antal personer.

Velegnet til møder, besøg på industrivirksomheder…

FOREDRAGSTOLKNING

Tolken oversætter hele indlægget (op til syv minutter) eller dele heraf, efter at taleren har talt. Varer talen mere end syv minutter, holder taleren pause undervejs, så tolken kan oversætte. Velegnet til møder, pressekonferencer, forhandlinger…

Konsekutivtolkning kan også tilbydes som telefontolkning i forbindelse med telefonmøder.

DIALOGTOLKNING

Tolken oversætter korte sekvenser mellem to sprog (det er ikke nødvendigt at tage noter). Tolken kan varetage en ledsagerrolle, såfremt opgavens art gør det nødvendigt.

Velegnet til forretningsmøder, interviews, besøgende turister…

Tolkningen udføres af Cristina Riera, som er konferencetolk fra Copenhagen Business School med mere end 10 års erfaring inden for professionel tolkning i Skandinavien.

Erfaring i forbindelse med internationale konferencer, kongresser, europæiske virksomheders samarbejdsudvalg, rundbordsdrøftelser og -konferencer, seminarer, uddannelsesforløb, fabriksbesøg, tekniske seminarer...

Professionel tolkning fra dansk og engelsk til spansk

EKSEMPLER PÅ EMNER, VI HAR ARBEJDET MED:

Arbejdsforhold

Fagbevægelse

Audiologi

Investeringsfonde

Mode

Landbrugsmaskiner

Industrimaskiner

Menneskerettigheder

Oprindelige folk

Beskatning

Pensionssystemer

Udenrigspolitik

Uddannelse

Socialpædagogik

Vindmølleteknologi

Fodbold

Bagerindustri

Legetøjsindustri

Byggemaskiner

Ejendomsret

Vinproduktion

Metalindustri

Turisme

Array ( )