LOCALIZACIÓN DE SITIOS WEB

La localització busca que

“Un text pugui ésser concebut com una producció original a la regió de destí o local” (Associació per a la Normalització del Sector de la Localització, LISA)

Traduim la teva pàgina web del danès al català

En l’actualitat, ningú no dubta que el lloc web s’ha convertit en una eina de comunicació indispensable per a les empreses. En cas de les empreses que busquen expandir-se més enllà de les seves fronteres, resulta a més imprescindible tenir un lloc web en diversos idiomes que funcioni a la cultura de destí o, en altres paraules, que estigui localitzat.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El concepte «localització» es refereix a que el text del lloc web pugui ésser percebut com una producció original a la regió de destí, objectiu que fa imprescindible conèixer a fons l’estructura, les característiques i l’estil dels llocs web redactats en català i castellà, així com la cultura de la regió de destí.

La nostra investigació sobre llocs web corporatius d’empreses daneses al castellà ha posat de manifest que la majoria no compleixen les convencions de gènere, fet que no ens permet parlar de veritable localització.


A Transrelation som especialistes en la localització de llocs web al castellà i al català i hem traduït al castellà un bon nombre de llocs web de petites i mitjanes empreses de diversos sectors.

El nostre detallat coneixement del gènere lloc web corporatiu espanyol, avalat per la nostra experiència traductora i el nostre treball d’investigació, ens permet oferir als nostres clients la máxima qualitat en els processos de localització de llocs web corporatius.

Traducció de pàgines web del danès al català

La localització de llocs web corporatius danesos al castellà mirada amb lupa

La nostra experiència pràctica i el nostre interès per aquesta modalitat de traducció ens va portar a investigar la qualitat de la localització de llocs web corporatius danesos al castellà, investigació que es va centrar en identificar l’estructura i els trets lingüístics característics (convencions de gènere) dels llocs web en castellà i el grau d’adequació dels llocs web corporatius danesos als trets identificats.

La nostra investigació va posar de manifest que la majoria de llocs web corporatius investigats no compleixen les convencions de gènere, fet que no ens permet parlar de localització en el sentit estricte de la paraula.El resumen de la tesina puede LEERSE AQUÍ.


" "


Array ( )