CURSOS

Cursos de perfeccionament del castellà

Cursos de castellà per les llengües: anglès, alemany o danès

A Transrelation oferim cursos especialitzats de castellà i català per a professionals lingüístics i empreses. Els cursos són impartits per Cristina Riera, que compta amb més de deu anys d’experiència en l’ensenyament universitari de castellà per a traductors i intèrprets i professionals de màrqueting i comunicació ( enlace al personal de Cristina Riera).

Nos especializamos en cursos de perfeccionamiento del español para participantes avanzados o profesionales no nativos que necesitan el español para el ejercicio de su profesión.

Cada curso se diseña a medida a partir de los fines perseguidos, previo examen detallado de las competencias del participante.

CASTELLÀ PER A TRADUCTORS NO NADIUS

Curs dirigit a traductors que no tenen el castellà com a llengua materna però que tradueixen a aquesta llengua i desitgen perfeccionar els seus coneixements lingüístics especialitzats i estar al corrent de les últimes normes ortotipogràfiques. Actualització de normes ortotipogràfiques, perfeccionament de la redacció i l’estil en castellà i repàs de les convencions de gènere recalcant els trets lingüístics d’aquestes convencions.

CASTELLÀ PER A TRADUCTORS NO NADIUS

Curs dirigit a professionals no nadius del castellà que es dediquen a la redacció de textos empresarials o de màrqueting i desitgen perfeccionar el seu castellà escrit. Repàs de normes ortotipogràfiques, eines disponibles per a la correcta redacció de textos i repàs dels trets característics d’aquest tipus de textos que són d’obligat compliment per a una correcta edició.

EL CASTELLÀ DELS NEGOCIS

Curs dirigit a professionals amb un nivell avançat de castellà que busquen perfeccionar els seus coneixements lingüístics per a presentacions empresarials, negociacions i reunions. Inclou la presentació d’elements culturals rellevants per a les negociacions en països castellanoparlants i, en particular, a Espanya.

EL CASTELLÀ JURÍDIC/ECONÒMIC/TÈCNIC

Perfeccionament del castellà d’un àmbit concret per a ampliar-ne la terminologia i familiaritzar-se amb les pautes d’escriptura que regeixen aquest tipus de texts.