SOLUCIONS A MIDA

Solucions a mida de traducció i interpretació al castellà

Algunes empreses opten per externalitzar determinades feines de caràcter lingüístic, buscant solucions especialitzades. A Transrelation som experts en solucions a mida per a resoldre els reptes lingüístics que puguin plantejar-se a la seva empresa.

Aquest tipus de col·laboració pot adoptar formes molt diverses que van des de la resolució de feines ad hoc fins a l’externalització d’un departament sencer, per exemple:

Coordinació i organització de visites comercials, empresarials i d’estudi a Dinamarca

Documentació sobre un tema específic relacionat amb Dinamarca: legislació existent, tractament del tema a la premsa

Prospecció de mercat

Gestió de contactes internacionals de l’empresa o assumpció de les responsabilitats del seu departament comercial internacional.

De l'anglés, alemany i/o el danès

El nexe comú d’aquestes tasques tan diferents és que requereixen una competència lingüística que no es troba a l’empresa, motiu pel qual es decideix establir una col·laboració amb un proveïdor extern.

Presentem a continuació quatre casos específics de col·laboració a mida en quatre camps diferents que demostren la versatilitat dels nostres serveis:

Les tasques concretes que realitza Transrelation són:

Transrelation és un col·laborador fix en la traducció al castellà de nous productes i serveis. Atès que la necessitat de traduccions a la plataforma és constant, la col·laboració es duu a terme mitjançant l’accés en línia al sistema de traducció, que inclou tots els textos per traduir, que es van actualitzant. Com a resultat, el malbaratament de recursos en la gestió d’arxius i d’altres tasques és mínim.
Com a col·laboradors fixes, el contacte amb l’equip de desenvolupament de Soonr és constant i ens mantenim informats de nous productes per correu electrònic, sessions en línia o reunions físiques a l’oficina de Lyngby. La col·laboració es basa en una elevada confiança mútua i una gran professionalitat.Què hi diu Autotask:

"La col·laboració amb Transrelation funciona a la perfecció per a la nostra empresa. Comptem amb una solució flexible, segons la qual recorrem a Transrelation cada cop que desenvolupem noves funcions que necessiten ser traduïdes al castellà. Mai no podrem recomenar suficientment la col·laboració professional amb Transrelation”.

Lars Gunnersen

General Manager File Sync and Share Engineering, Autotask

Les tasques concretes que realitza Transrelation són:

Interpretació en fires del sector i en les negociacions

Traducció de la documentació necessària per a l’exercici de l’activitat internacional: contractes de col·laboració, fitxes de productes, etiquetes de comercialització…

Gestió del contacte amb la xarxa internacional de proveïdors de l’empresa (a través del correu electrònic intern de l’empresa)Què hi diu Surpan:

“La nostra col·laboració amb Transrelation ens ha permès aconseguir una visió més global del mercat gràcies a les seves labors de gestió en el mercat internacional mitjançant negociacions amb proveïdors, coordinació i organització logística, serveis que han requerit tots coneixements lingüístics i culturals. Destaquem el tracte personalitzat, la professionalitat, la responsabilitat i la dedicació que hem trobat a Transrelation. Convé destacar la professionalitat dels serveis d’interpretació facilitats per la Cristina Riera a les fires del sector i durant les negociacions a Alemanya, Espanya, França i Dinamarca, que han aportat un gran valor afegit a la nostra empresa.

Estic molt agraït per la labor realitzada per Transrelation i voldria puntualitzar que, sense aquesta col·laboració, l’empresa SURPAN en l’actualitat no hauria tingut el creixement i els coneixements que ha aconseguit en els darrers anys”.

Jorge Páez

Director executiu de Surpan

Transrelation s’encarrega de la feina d’edició del llibre, que suposa una fase inicial de lectura i documentació sobre les entrevistes realitzades a Karen Blixen per tal de seleccionar les que permetin caracteritzar millor l’autora i la seva manera de ser particular. Posteriorment, Transrelation s’encarrega de la traducció de les entrevistes del danès al castellà, entrevistes que compondran el llibre que es publica amb el títol de Conversaciones con Karen Blixen. Veure nota de premsa....

Durant tot el procés, s’estableix una estreta col·laboració amb Confluencias per tal de complir els objectius perseguits amb la publicació del llibre.Què hi diu Confluencias:

”La Cristina Riera és una gran professional. Si dic que treballar amb ella és una delícia estaria mentint, perquè la feina es converteix en plaer i el plaer, en resultats sempre positius. On time. Sempre puntual. Sigui on sigui: a Barcelona, Copenhaguen o Singapur”.

La tasca comença per localitzar un distribuïdor de POMI a Espanya i acaba convertint-se en una feina de coordinació per a establir contactes amb possibles interessats del sector en la maquinària agrícola de POMI per a unes jornades a Dinamarca. En la feina prèvia a la visita, Transrelation s’ocupa de la traducció al castellà de la documentació sobre la maquinària. Durant la visita a Dinamarca, que es caracteritza pel seu caràcter tècnic i comercial, oferim els nostres serveis d’interpretació. Posteriorment, assumim la tasca de seguiment per tal de fer un balanç dels resultats i establir contactes claus en el mercat espanyol.Què hi diu POMI:

"La Cristina va oferir una excel·lent rebuda als nostres clients i va aportar aire fresc a la feina, a més d'ajudar en les converses amb el client en una situació que requeria interpretació per tal que la comunicació fluís correctament. La pròxima vegada que necessitem assistència en castellà, em tornaré a posar en contacte amb Transrelation”.

Poul Mikkelsen

Director de POMI Industri