CORRECCIÓN Y REVISIÓN

Correcció, edició i revisió de textos en castellà

Servei per a corregir, editar i revisar textos en castellà

La qualitat lingüística del seu material corporatiu repercuteix irremeiablement en la imatge de la seva empresa.

Un text mal redactat pot arruïnar la seva imatge corporativa. Un lloc web ple d’errors ortogràfics i de puntuació farà que els seus clients potencials posin en dubte la seva professionalitat i la qualitat dels serveis o productes oferts, per més cuidat que estigui l’aspecte visual: un fullet publicitari o un catàleg de serveis ple d’errates transmet una idea de marca poc seriosa i de dubtosa reputació, provocant la desconfiança en el lector.

Transrelation pot ajudar-lo a aconseguir textos correctament redactats en castellà i català, polits, sense errors lingüístics i en un estil que s’adapti als seus objectius i necessitats, que li permetrà aconseguir una imatge acurada i professional.

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA

Consisteix a eliminar errors d’ortografia, gramàtica i puntuació, abreviatures, tipus de lletra, espaiats, etc.

CORRECCIÓN DE ESTILO

Consisteix a eliminar errors semàntics, ambigüitats, repeticions innecessàries, estrangerismes, perfeccionant l’expressió, l’estructura i la fluidesa del text, però respectant en tot moment la manera d’escriure de l’autor.

REVISIÓN DE TRADUCCIONES

Consisteix a comparar la traducció amb el text original i a millorar el text final, revisant no només la correcció i uniformitat de la terminologia utilitzada, sino també realitzant-ne la correcció ortotipogràfica i estilística adequada per tal d’assegurar la fluïdesa/naturalitat del text i la seva adequació al gènere.

Array ( )